• +994 12 596 17 12 | +994 12 311 02 42

  • +994 55 208 16 61

  • B.Məcidov, 44/46

INDIGO

ANA SƏHİFƏ » Müştəri üçün » Nümunəyə qarşı təlabat

Nümunəyə qarşı təlabat


Iş üçün aşağıdakılar qəbul olunur: 

1) PDF

2) Illustrator

3) QuarkXPress

4) Adobe InDesign

5) Corel Draw.

İş üçün  hazır hesab  olunan  işlər PDF formatda olur.

Yuxarıda sadalanan materiallar aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır:

a) faylların kəsilmiş formatı verilən faylla uyğun olmalıdır;

b) faylların kənarları 3mm-dən 5mm-ə dək olmalıdır. Kənarlar qabaqcadan razılaşdırılmalıdır.

c) faylın rəng modeli verilənlə uyğun olmalıdır(CMYK,CMYK+Pantone,Pantone +Pantone), RGB,Lab,İdexColor kimi modellər işə qəbul olunmur;

d) ekran qrafikin icazəsi 300dpi-dan az, vektorial qrafikin 1200dpi-dən az, Bitmap-in isə 1200dpi-dən az olmamalıdır;

e) materiallın hazırlanması üçün isitfadə olunan şriftlər PostScriptTypes, TrueType formatlarına uyğun olmalıdır ( Şriftin məsuliyyəti tamamilə müştəriyə aiddir )

f) Şəkil elementləri kənarlardan 5 mm uzaqlıqda olmalıdır( əgər element kəsilmirsə)

j) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır:

C-0, M-0, Y-0, K-100

k) faylların adları 28 işarədən artıq olmalı deyil(latın hərflər+rəqəmlər);

l) şəkillər JPEG sız olmalıdır(Encoding və ya preview )

 

Qəbul edilən daşıyıcılar:

biz informasiyanı aşağıdakı daşıyıcılarda qəbul edirik:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, USB);

Mətbəənin işçiləri verilmiş informasiyanın kataloqlaşdırılması və saxlanılması üçün məsuliyyət daşımır, buna görə çox xahiş olunur ki, original faylların itirilməməsi üçün nüsxəsini verin.

 

 

1. PDF:

a) işə kompozit, həmçinin rəngayırma PostScript və PDF fayllar götürülür;

b) PostScript faylların generasiyası PPD faylın köməyilə yaranmalıdır;

c) faylların kənarları 3mm-dən 5mm-ə dək olmalıdır.

d) faylın rəng modeli verilənlə uyğun olmalıdır(CMYK,CMYK+Pantone,Pantone +Pantone), RGB,Lab,İdexColor kimi modellər işə qəbul olunmur;

e) Şəkil elementləri kənarlardan 5 mm uzaqlıqda olmalıdır( əgər element kəsilmirsə)

f) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır:

C-0, M-0, Y-0, K-100

j) şriftlər əyri olmalıdır

g) bir faylda edilmiş(PostScriptPDF) çoxsəhifəli iş zamanı faylın ölçüsü 700mb-dən artıq olmalı deyil.

 

2. Illustrator:

a) faylda işlədilən şriftlər əyriyə çevrilməlidir

b) kəsilmiş format Crop Area nın köməyilə yerinə yetirilməlidir.

c) faylların tərkibində  kəsilmiş ərazinin xətlərindən kənara çıxmış ( formatlanmış asan iş), və ya silinmiş ərazi plus kənarlar (çətin iş) kimi obyektlər olmalı deyil.

d) yuxarıda göstərilən formatdakı kimi səhifələnməni etmək üçün hər bir zolaq sərbəst fayl kimi verilməlidir, faylın adı əsl nüsxəni əks etməlidir;

e) mətbəə Corel Draw-dan alınmış EPS formatındakı faylların yenidən istehsalına görə cavabdeh deyil.

f) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır:

C-0, M-0, Y-0, K-100

 

3. QuarkXPress:

a) səhifələnmə “yalançı” qatlama ilə yerinə yetirilməlidir, rəqəmləri göstərmək üçün Section komandası seçilməlidir, onlar Single Language-də saxlanılmalıdır.

b) faylın yığılması yerinə yetirilərkən, şəkillər və səhifələnmə eyni qovluqda olmalıdır. Bütün səhifələnmə faylları üçün şriftlərin yerləşdiyi ümumi bir qovluq olmalıdır.

c) materiallın hazırlanması üçün isitfadə olunan şriftlər PostScriptTypes, TrueType formatlarına uyğun olmalıdır ( Şriftin məsuliyyəti tamamilə müştəriyə aiddir )

d)  faylın rəng modeli verilənlə uyğun olmalıdır(CMYK,CMYK+Pantone,Pantone +Pantone), RGB,Lab,İdexColor kimi modellər işə qəbul olunmur;

e) rastr qrafikin icazəsi 300dpi-dan az, vektorial qrafikin 1200dpi-dən az, Bitmap-in isə 1200dpi-dən az olmamalıdır;

f) faylın kənarları 3mm-dən 5mm-ə kimi olmalıdır.

g) Şəkil elementləri kənarlardan 5 mm uzaqlıqda olmalıdır( əgər element kəsilmirsə)

j) şəkillərdə JPEG (TİFF,EPS)-dən istifadə olunmalı deyil.

k) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır:

C-0, M-0, Y-0, K-100

 

4. Adobe Indesign:

a) faylda işlədilən şriftlər əyriyə çevrilməlidir

b) ) faylın yığılması yerinə yetirilərkən, şəkillər və səhifələnmə eyni qovluqda olmalıdır. Bütün səhifələnmə faylları üçün şriftlərin yerləşdiyi ümumi bir qovluq olmalıdır.

c) materiallın hazırlanması üçün isitfadə olunan şriftlər PostScriptTypes, TrueType formatlarına uyğun olmalıdır ( Şriftin məsuliyyəti tamamilə müştəriyə aiddir )

d) faylın rəng modeli verilənlə uyğun olmalıdır(CMYK,CMYK+Pantone,Pantone +Pantone), RGB,Lab,İdexColor kimi modellər işə qəbul olunmur;

e) rastr qrafikin icazəsi 300dpi-dan az, vektorial qrafikin 1200dpi-dən az, Bitmap-in isə 1200dpi-dən az olmamalıdır;

f) faylın kənarları 3mm-dən 5mm-ə kimi olmalıdır

g)   Şəkil elementləri kənarlardan 5 mm uzaqlıqda olmalıdır( əgər element kəsilmirsə)

j) şəkillər JPEG(TİFF,EPS) formatsız olmalıdır

k) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır

C-0, M-0, Y-0, K-100

 

5. Corel Draw:

a) aşağıdakı formatlar istifadə olunmur:Drop Shadow, Transparency, Gradientfill,Lens,Texture Fill və Postscript fill.

Bütün bu formatlar CMYK-bitmap 300 dpi-a çevrilməlidir.

b) fayllarda istifadə olunan şriftlər əyrilərə çevrilməlidir;

c) faylın rəng modeli verilənlə uyğun olmalıdır(CMYK,CMYK+Pantone,Pantone +Pantone), RGB,Lab,İdexColor kimi modellər işə qəbul olunmur;

d) files must have edges from 3 to 5 mm;

e) Şəkil elementləri kənarlardan 5 mm uzaqlıqda olmalıdır( əgər element kəsilmirsə)

f) qara mətn aşağıdakı faizlərdən ibarət olmalıdır:

C-0, M-0, Y-0, K-100

© All Rights Reserved İndigo | Site by Studio De-mar