Kitab

Müasir texnologiya və avadanlıqlar bu gün kitabların daha keyfiyyətli və kifayət qədər operativ çapına imkan verir. Kitab çapında ofset və rəqəmsal çap üsullar üstünlük təşkil edir. Yumşaq və qalın cildli, üzlü, spiral və yapışqanlı olmaqla, kitablar müxtəlif tiraj və dizaynda tərtib edilir. Kitab – çap öncəsi, çap xidmətləria qədərki və çapdan sonrakı xidmət mərhələlərindən keçərək müştəriyə yüksək keyfiyyətdə təqdim olunur.


Radio və televizor, kompüter, planşet, mobil telefon günümüzü öz çərçivəsinə alsa da, kitab çapı dövriyyəsinə nəzər saldıqda görürük ki, elmi nəşrlərlə yanaşı, bədii ədəbiyyatın da çapı kifayət qədərdir. Mənəvi dəyərlərimizdən ən vacibi - biliyə, savada olan hörmət hissi bizi kiçik yaşlarımızdan əlimizə kitab alaraq elm arxasınca getməyə sövq edir. Uşaqlar üçün çap edilən dərsliklərə xüsusi ilə önəm verildiyi zamanda dərsliklərin kağız və rəng baxımından təhlükəsizliyi ən vacib məsələlərdən biridir.

Müxtəlif formatda çap olunan dərsliklər yumşaq və qalın cildli, spiral və yapışqanlı olmaqla, istənilən tiraj və dizaynda tərtib olunur.

Xərc kalkulyatoru

0
cost-calc

İşlərimiz

our-workour-work
our-workour-workour-work
our-workour-work
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image