Cildləmə

Poliqrafiyada yazılan hər bir material böyük və ya kiçik həcmdə olmasına baxmayaraq cildlənir. Cildləmə kiçik blaknotdan böyük cildli kitablara qədər yerinə yetirilən bir prosesdir. Həcmindən asılı olaraq məhsul yumşaq və bərk cildli ola bilir. Cildləmə termoyapışma, spirally, bərk tikiş və s. üsullarla yerinə yetirilir.

Bütün növ cildləmə proseslərini qüsursuz yerinə yetirən “İndogo” şirkəti bu sahədə də bazarda özünə rəqib tanımır. İstifadə olunan kağız, spiral, yapışqan materialları xüsusi diqqətlə seçilir ki, sifarişçi təhvil aldığı məhsuldan razı qalsın.

Xərc kalkulyatoru

0
cost-calc