Çöl reklam

İnsanların hər hansı bir məhsulu almasına, hər hansı bir xidmətdən istifadə etməsinə və ya hər hansı bir siyasi namizədi və ya onun ideyasını dəstəkləməsinə təsir etməkdə istifadə olunan məlumatlandırma vasitəsi reklamdır.

Reklam qəzet, websaytlar, radio, bilbord və s. kimi vasitələrlə ötürülə bilər. Bir qayda olaraq reklam məhsulun və ya xidmətin adı və bu məhsul və ya xidmətin alıcıya necə faydalı olacağı barədə məlumatları özündə saxlayır. Reklam bir çox hallarda potensial alıcıları hər hansı bir markanın məhsul və ya xidmətlərindən istifadə etməyə inandırmağa cəhd göstərir. Bunun üçün şirkətimizin hazırladığı reklam vasitələrindən sizi də yararlanmağa dəvət edirik.Xərc kalkulyatoru

0
cost-calc